Ενεργειακο πιστοποιητικο

Για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού ή διαμερίσματος είναι υποχρεωτικό να έχουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό. Ακόμα, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’Οίκον».

Πληροφορίες για το ενεργειακό πιστοποιητικό

Ενεργειακό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ΠΕΑ.

Για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού ή διαμερίσματος είναι υποχρεωτικό να έχουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό. Ακόμα, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον».
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
(α) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται
(β) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση
(γ) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς εκμίσθωση
Κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας επιδεικνύεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή».

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η.

Πώς εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Τα ΠΕΑ εκδίδονται μόνο από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι επαγγελματίες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Άλλες υπηρεσίες του ΟΙΚΙΑ Real Estate

Άλλες υπηρεσίες του ΟΙΚΙΑ Real Estate